İş Hayatında Hepatit B

Hepatit B virüsü dünyada sıkça rastlanan bir virüs olmakla beraber, bulaşıcılığı yüzünden de insanlarda endişe yaratır. Gerek iş hayatı, gerek sosyal yaşamda hepatit B hastaları çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Bu zorlukların başlıca sebepleri ise insanların hepatit B hakkında sahip olduğu yanlış ve eksik bilgilerdir. Peki, insanlar neredeyse ayrımcılığa varan bu tutumu sergilerken hepatit B hastalarını ne kadar etkilediğimizin farkında mıyız?

Hepatit B virüsü gündelik bir temas ile bulaşabilecek bir virüs değildir. Virüs, enfekte bir kişiden, enfekte olmayan birinin vücuduna giren kan, meni veya diğer vücut sıvıları ile yayılır. Bu bulaşma; cinsel temas, iğneleri, şırıngaları veya diğer ilaç enjeksiyon ekipmanlarını paylaşma veya doğumda anneden bebeğe şeklinde gerçekleşebilir. (1) Zaten, hepatit B gündelik yaşamdaki olağan temaslarla bulaşsaydı, toplumda hepatit B hastası olmayan kimse kalmazdı.

Ancak her meslek grubu için aynı durum geçerli değildir. Bazı meslek grupları virüsün bulaşmasına sebebiyet verebilecek bir çalışma ortamına ve şekline sahiplerdir. Aşağıdaki meslek grupları hepatit B dışında birçok hastalık ve virüsü yayma riskine sahiptir. Ve bu meslek grubundaki kişilerin aşılanmış olması, şüphe durumunda test olmaları kritik öneme sahiptir. (1)

- Sağlık çalışanları ve öğrencileri

- Tıbbi atık işçileri ya da hastane temizlik işçileri

- Polis, jandarma, cezaevi infaz koruma memuru ve özel güvenlik görevlisi gibi güvenlik çalışanları

- Berberler-kuaförler

- Manikürcüler-pedikürcüler

- Dövmeciler, piercing yapanlar

- Kazalarda ve afetlerde ilkyardım uygulayan görevliler

- Bakım ve huzurevlerinde çalışanlar

- Çocuk bakım merkezlerinde ya da gelişimsel engelli kişilerle ilgili tesislerde çalışanlar.

Özetlemek gerekirse, bazı meslek gruplarında çalışan kişiler HBV için yüksek risklidir ancak tedbiri elden bırakmamak her zaman önemlidir ve bu gruplarda da bulaşı engellemek mümkündür. Hepatit B virüsü insanların çalışmalarına engel değildir ve gerekli tebdirler alındıktan sonra çalışma arkadaşları için bir tehlike oluşturmaz.

Kaynak:

  1. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/Bulasici-hastaliklar-db/duyurular/Turkiye_Viral_Hepatit_Onleme_ve_Kontrol_Programi/Turkiye_Viral_Hepatit_Onleme_ve_Kontrol_Programi_TR.pdf

TR-COR-0031