HEPATİT B NEDİR?

Hepatit B, hepatit B virüsünün (HBV) neden olduğu ciddi ancak aşı ile önlenebilir bir karaciğer enfeksiyonudur. Hepatit B'li yetişkinlerin çoğu, belirti ve semptomları şiddetli olsa bile tamamen iyileşir. Bazı insanlar için ise hepatit B enfeksiyonu kronikleşir, yani altı aydan fazla sürer. Bebeklerin ve çocukların kronik (uzun süreli) bir hepatit B enfeksiyonu geliştirme olasılığı daha yüksektir. (3)

Virüs ile yeni enfekte olan herkes semptom göstermeyebilir, ancak semptom yaşayanlarda yorgunluk, iştahsızlık, mide ağrısı, mide bulantısı ve sarılık görülebilir. Hepatit B bazı hastalarda, siroz veya karaciğer kanseri gibi ciddi, hatta yaşamı tehdit eden sağlık sorunlarına yol açabilen uzun süreli, kronik bir enfeksiyon haline gelebilir. (1)

Ülkemizde 18 yaş üstü her üç kişiden biri HBV ile karşılaşmış durumdadır ve bu kişilerin sadece %12’si enfekte olduğunun farkındadır (3). Bu nedenle tanı almış kişilerin düzenli kontrol ve tedaviye devam etmesi çok önemlidir.

Hepatit B virüsü, kan, meni veya diğer vücut sıvılarına maruz kalma yoluyla bulaşır. Bu bulaşma; cinsel temas, iğneleri, şırıngaları veya diğer ilaç enjeksiyon ekipmanlarını paylaşma veya doğumda anneden bebeğe şeklinde gerçekleşebilir. Hepatit B virüsünün en sık bilinen bulaş yolları; kontrol edilmemiş kan ya da kan ürünlerinin kullanımı, sterilize edilmemiş araçlarla tıbbi ya da diş müdahaleleri yapılması, kullanılmış enjektör paylaşımı, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımı, sterilize edilmemiş araçlarla dövme ya da vücut takılarının uygulanmasıdır. (2)

Hepatit B’nin klinik ilerleyişi hastanın yaşıyla doğrudan ilişkilidir. Genellikle, çocukluk çağında %90 sıklıkta asemptomatik seyrederken, yetişkinlerde %20-30 sıklıkta semptomatiktir. Virüs, 21. gebelik haftası ile doğumdan sonraki bir aylık dönemde bulaşırsa %90, beş yaşına kadar bulaşırsa %20-30 ve yetişkin yaşta bulaşırsa %2-5 civarında kronikleşir. (2)

HBV Enfeksiyonu Yönünden Risk Altındaki Gruplar

 • • Sağlık çalışanları ve stajyer öğrenciler
 • • Hemodiyaliz hastaları, solid organ ve kemik iliği nakli adayları ve alıcıları
 • • Sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda kalan kişiler
 • • Madde bağımlıları
 • • Hepatit B taşıyıcılarının/hastalarının aile içi temaslılarından aşısız olanlar
 • • HBsAg pozitif annelerin çocukları
 • • Çok sayıda cinsel partneri olan ve seks işçileri ile cinsel ilişkide bulunan kişiler
 • • Eşcinsel/biseksüel erkekler
 • • Hepatit B dışında kronik karaciğer hastalığı olan kişiler
 • • Cezaevlerinde ve ıslahevlerinde bulunan hükümlüler ve çalışanlar
 • • Riskli diş tedavisi ve girişim öyküsü olanlar
 • • Berberler-kuaförler, manikür-pedikürcüler
 • • Piercing, dövme yaptırmayı planlayan kişiler
 • • Zihinsel engelli bakımevlerinde bulunan kişiler
 • • Yetiştirme yurtlarında bulunan kişiler
 • • Güvenlik personeli (asker, polis vb. arasında kan ve hasta çıkartıları ile temas riski yüksek olanlar)
 • • Kazalarda ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler
 • • HBV sıklığının yüksek olduğu bölgelerden gelen göçmenler. (2)

Kaynaklar:

TR-COR-0031